Aanbod PetersJeurissen

Organisatie (Re)design

Organisaties zijn, net als mensen, dynamische entiteiten. Er is sprake van constante verandering en het is jouw taak als directeur, manager, medewerker of team om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat gaat niet altijd vanzelf. Sterker nog, meestal is er bij veranderingen sprake van weerstand.

Om zo goed mogelijk te functioneren en het maximale resultaat te behalen, is het essentieel dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, dat mensen weten wat van elkaar wordt verwacht en dat teamleden elkaar aanvullen.

De theorie
Wij hebben zelf jarenlang in organisaties gewerkt, op alle niveaus, en dankzij onze ervaring als trainers en coaches hebben we ook al bij veel bedrijven en instellingen een kijkje in de keuken gekregen. We weten dus wat er speelt, wat er mis gaat en hoe het beter kan.
Bovendien hebben we een brede theoretische opleiding op het gebied van organisaties en teams.

Op basis van die kennis en ervaring adviseren we regelmatig organisaties over hoe ze hun belangrijkste kapitaal, het personeel, optimaal kunnen inzetten. Onderdelen die daarbij aan bod komen, zijn het verhelderen van complexe situaties en het aangeven van oplossingsrichtingen die in lijn zijn met de organisatiedoelen.

Wij werken altijd vanuit de situatie van jouw organisatie: waar lopen jullie op vast en wat hebben jullie nodig? We lezen ons in in de organisatie-doelstellingen, voeren gesprekken met sleutelfiguren op alle niveaus en gaan met teams aan de slag.

De praktijk
Vanuit onze theoretische kennis en praktische ervaring bouwen we mee aan de blauwdruk van de organisatie, adviseren we over welke plekken welke persoonlijkheden nodig hebben en coachen we teams op de (nieuwe) doelstellingen en culturele en sociale waarden. We willen niet alleen adviseren, we willen óók meewerken aan de implementatie van het plan en zorgen daarmee voor een solide basis met een duurzaam resultaat.

Hoeveel tijd een organisatieadvies kost, hangt af van de specifieke vraag en situatie. Ook hier gaat het om specifiek maatwerk.

Wordt het tijd om de organisatieverandering scherp neer te zetten en vervolgens ook onder begeleiding uit te voeren, neem dan via mail of telefoon contact op voor een vrijblijvende afspraak.

PetersJeurissen

coaching & consultancy
Maastrichterlaan 95
NL-6191 RT Beek
info@petersjeurissen.com
+31 (0)46 8886592

 

Aanmelden Nieuwsbrief