Aanbod PetersJeurissen

Individuele en Team- & Organisatie-opstellingen
(systemisch werken)

Soms loop je vast in een bepaalde situatie of gezelschap en je weet niet waarom. Systemisch werken kan dan verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een collega, leidinggevende, partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hun eigen leven, verdriet en over patronen die steeds terugkomen. Door inzicht te krijgen in je systemen, is het mogelijk om oplossingen te vinden voor je probleem.

De theorie
Door iemands systeem (organisatie of familie) op te stellen, worden (on)zichtbare relaties tussen organisatieonderdelen, afdelingen, managementteams en/of familieleden en de eventuele knelpunten daartussen, herkend, erkend en weggenomen.

Het uitvoeren van een opstelling is een vorm van psychotherapie, met name bekend geworden door Bert Hellinger. De systemische manier van kijken, is ook een filosofie, waarbij naar het systeem (familie of organisatie) als geheel wordt gekeken, zonder oordeel, zonder iets mooier of lelijker te maken dan het is.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een bedrijfs- of organisatieopstelling.

Bedrijfs- of organisatieopstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende managementlagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, wat er aan mogelijk nog onbenut potentieel in het systeem aanwezig is.

De praktijk
Een opstelling is een therapeutische coachingsessie waarbij een deelnemer een vraag of probleem deelt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Vervolgens stelt de deelnemer onder begeleiding het systeem op waar de vraag betrekking op heeft.

Onmiddellijk is te voelen hoe het veld van relaties in dit uitgebeelde systeem is. Beelden en inzichten springen naar voren over verbanden, belemmeringen maar ook mogelijkheden in het familie- of organisatiesysteem.

Met ondersteuning van de begeleider worden posities veranderd, waardoor er in het systeem weer energie gaat stromen en de vragensteller oplossingen krijgt aangereikt.
Systemisch werken voeren wij uit in onze eigen praktijkruimte of op locatie.

Wil jij problemen in een bepaalde setting van je leven oplossen? Neem dan via mail of telefoon contact op voor een vrijblijvende afspraak.

PetersJeurissen

coaching & consultancy
Maastrichterlaan 95
NL-6191 RT Beek
info@petersjeurissen.com
+31 (0)46 8886592

 

Aanmelden Nieuwsbrief